Make your own free website on Tripod.com
 ABA GINOONG MARIA
 
Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
ang Diyos ay sumasa ‘Yo.
 Bukod kang pinagpala sa babaing lahat
at pinagpala naman ang ‘Yong anak na si Hesus.
 
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami’y mamamatay
 Amen
 
back to index