Make your own free website on Tripod.com
AWIT NG PAGHAHANGAD
 
O Diyos Ikaw ang laging hanap,
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
 Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.
 
Ika’y pagmamasdan sa dakong banal,
Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
 Dadalangin akong nakataas aking kamay,
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.
 
Koro:
Gunita ko’y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
 Sa lilim ng Iyong mga pakpak
(umaawit akong buong galak/umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.)
 
Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo,
Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako.
 Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan.
 Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. (koro)
 
 
back to index