Make your own free website on Tripod.com
 AWIT NG PAPURI
 
Koro:
Purihin ninyo ang Panginoon,
dakilain ang Kanyang Ngalan
Purihin Sya ay awitan
at  papurihan magpakailanman.//
 
Nilikha Nya ang langit at lupa.
Nilikha Nya ang araw at buwan.
Nilikha Nya ang mga isdat ibon.
Mga gubat at karagatan.
Tunay Syang banal at dakila.
Purihin ang Kanyang Ngalan.
Ang lahat ng likha Nyay mabuti.
Pinagyaman Nya ng lubusan. (koro)
 
Nilalang ng Panginoon ang tao,
Sa sarili Niyang larawan.
Nilalang Nya ang sangkatauhan,
Binigyan Nya ng kalayaan.
Tunay Syang banal at dakila.
Purihin ang Kanyang Ngalan.
Kahit nagkasala ang tao.
Minahal Nya pa rin ng lubusan. (koro)
 
back to index