Make your own free website on Tripod.com
PANALANGING MAGING BUKAS PALAD
 
Koro:
Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad,
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo,
Na magbigay ng ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa ‘Yo.
 
Na makibakang di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa twina’y magsumikap na
Hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan,
Na di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo’y siyang sinusundan. (koro)
 
 
back to list