Make your own free website on Tripod.com
ITO ANG ARAW
 
Koro:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;
Tayoy magsaya at magalak!
 
Magpasalamat kayo sa Panginoon,
Butihin Sya, Kanyang gaway walang hanggan.
Sabihin ng sambayanan ng Isarael,
"Walang hanggan, Kanyang awa!" (Koro)
 
Kanang kamay ng Diyos sa kiy humango.
Ang bisig Nya sa kin ang tagapagtanggol.
Akoy hindi mapapahamak kailanman.
Ipahahayag ko lwalhati Nya (Koro)
 
Ang aking Panginoon, moog at buhay.
Sya ang batong tinangihan ng tagapagtayo.
Kahanga-hanga sa aming mga mata,
Gawain Nya; Purihin Sya! (Koro)
 
Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;
Tayoy magsaya at magalak!
 
back to list