Make your own free website on Tripod.com
 NARITO AKO
 
Koro:
 Panginoon, narito ako.
Naghihintay sa utos Mo.
Lahat ng yaman ko ay alay ko
sa ‘Yo.  Ikaw   ang tanging buhay ko.
 
Batid ko nga at natanto
Sa kasulatan ‘Yong turo
Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. (koro)
 
 ‘Yong pagligtas, ihahayag,
Hanggang sa dulo ng dagat
 Pagtulong Mo’t pusong dalisay, aking ikakalat.
 
back to index