Make your own free website on Tripod.com
 PAG-AALAALA
 
Koro:
Bayan muling magtipon,
awitan ang Panginoon,
sa piging sariwain
pagliligtas Nya sa atin.
 
Bayan ating alalahanin
panahong tayoy inalipin
nang Ngalan Nyay ating sambitin
paanong di tayo lingapin.(koro)
 
Sa piging sariwain pagliligtas Nya sa atin.
 
back to index