Make your own free website on Tripod.com
PAGHAHANDOG
 
Ang himig mo, ang awit ko,
Lahat ng itoy nagmula sa Iyo
Muling ihahandog sa Yo
Buong puso kong iaalay sa Yo.
 
Koro:
O Diyos, O Panginoon,
Lahat ng biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan,
Itoy para lamang sa Yong kalwalhatian.
 
Ang tanging ninanais ko
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo
Lahat ay iiwanan ko
wala ng kailangan, sapat na ito. (koro)
 
back to index