Make your own free website on Tripod.com
AWIT NG PAGLAYA
 
Koro:
  Dinggin himig ng bayang malaya,
Awit ng papuriít pasasalamat
Ang Panginoon ng ating paglaya
Muling nagpatunay ng pag-ibig Niya.
 
Nakita ng Panginoon
Hirap ng Kanyang bayan
 Mga kaaway Kanyang nilupig
Kanyang iniligtas itong ating bayan. (koro)
 
back to index