Make your own free website on Tripod.com
PANANAGUTAN
 
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
 
koro:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isat isa.
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling Nya.
 
Sa atin pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan
koro
 
Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa
Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak
koro
 
  back to index