Make your own free website on Tripod.com
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
 
Ang Panginoon ang aking Pastol,
Pinagiginhawa akong lubos.
 
Handog N’yang himlaya’y sariwang pastulan
 Ang pahingahan ko’y payapang batisan
 Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan,
Sa tumpak na landas Siya ang patnubay.
 
Madilim na lambak man ang tatahakin ko
 Wala akong sindak Siya’y kasama ko
 Ang hawak N’yang tungkod ang siyang gabay ko
 Tangan N’yang pamalo, sigla’t tanggulan ko.
 
back to index