Make your own free website on Tripod.com
 PURIHIN ANG PANGINOON
 
Koro:
 
Purihin ang Panginoon,
Umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta.
 
Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo’y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay Kanyang iniligtas. (koro)
 
Kaya’t Panginoo’y dinggin,
Ang landas Nya’y tahakin.
Habambuhay ay purihin
Kagandahang-loob N’ya sa ‘tin. (koro)
 
back to index