Make your own free website on Tripod.com
  SALMO 23
 
Koro:
Ang Panginoon ang aking Pastol
Hindi ako magkukulang.
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam N’yang pastulan.
 
Inakay ako sa tahimik na batis
At dulot N’ya’y bagong lakas
Tapat sa pangakong ako’y sasamahan
Niya sa tuwid na landas. (koro)
 
Daan ma’y puno ng dilim o ligalig
Hindi ako mangangamba
Tungkod Mo’t pamalo ang s’yang gagabay
sa’kin at sasanggalang twina. (koro)
 
back to index