Make your own free website on Tripod.com
  SALMO 23
 
Koro:
Ang Panginoon ang aking Pastol
Hindi ako magkukulang.
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam Nyang pastulan.
 
Inakay ako sa tahimik na batis
At dulot Nyay bagong lakas
Tapat sa pangakong akoy sasamahan
Niya sa tuwid na landas. (koro)
 
Daan may puno ng dilim o ligalig
Hindi ako mangangamba
Tungkod Mot pamalo ang syang gagabay
sakin at sasanggalang twina. (koro)
 
back to index