Make your own free website on Tripod.com
STELLA MARIS
 
Kung itong aming paglalayag,
inabot ng pagkabagabag
 Nawa’y mabanaagan ka,
hinirang na tala ng umaga.
 
Kahit alon man ng pangamba,
di alintana sapagkat naro’n ka,
ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi.
 
Maria, sa puso ninuman,
Ika’y tala ng kalangitan.
 Ningning mo ay walang pagmamaliw,
Inang sinta, inang ginigiliw.
 
Tanglawan kami, aming Ina,
sa kalangitan naming pita.
Nawa’y maging hantungan
pinakamimithing kaharian.
 
 
back to index